گردونه ی torabizadeh
torabizadeh (محصول)
torabizadeh (پست)

پنجره پی وی سی وشیشه سکوریت الماس غرب

طراحی ونصب واجرای کلیه خدمات شیشه های سکوریت رنگی وسفید ومات جهت مغازه .راه پله .دودبند .پله فراربه صورت ریلی ولولایی واستپی بااشاره یک انگشت .10000نوع طرح سند پلاست جدید .تمام خدمات شیشه های 2و3جداره دررنگهای متفاوت.تعمیرات وشیشه های شکسته درب مغازه به صورت فوری 1روزه و7روزه عادی بیشتر ..

 |